ປະເພດ 50 ໂມດູນ

ປະເພດ 50 ໂມດູນ (50*50mm ຫຼື 50*22.5mm)

TYPE 50 MODULES 01

Adaper ສໍາລັບ 45 ປະເພດ T1

ສາຍອອກ T2

ຊ່ອງສຽບ HDMI T3

HDMI ຄູ່ T4

HDMI(ເພດຊາຍ) T5

HDMI+ RCA ດຽວ T6

TYPE 50 MODULES 02

HDMI + Twin RCA T7

HDMI+RCA T8

ຊ່ອງສຽບ HDMI+F T9

ຊ່ອງສຽບ HDMI+ Twin F T10

ຊ່ອງສຽບ HDMI+3 F T11

TYPE 50 MODULES 03

ເຕົ້າຮັບ RJ45(Cat.5e) T12

TJ45(Cat.5e)Twin(50*50) T13

ເຕົ້າຮັບ RJ45(Cat.5e) T14

ເຕົ້າຮັບ RJ45(Cat.6e) T15

TYPE 50 MODULES 04

ເຄື່ອງສາກ USB T16

ເຄື່ອງສາກ USB T17

ເຄື່ອງສາກ USB ຄູ່ T18

ເຄື່ອງສາກ USB ຄູ່ T19

ເຄື່ອງສາກ USB ຄູ່ T20

ເຄື່ອງສາກ USB ຄູ່ T21