ປະເພດ 32 ໂມດູນ

ປະເພດ 32 ໂມດູນ (ສະຫະລັດ)

TYPE 32 MODULES

Twin USA Socket U1 (69*36mm)

Twin USA Socket U2 (69*36mm)

Twin USA Socket (GFCI) U3(69*36mm)

TYPE 32 MODULES 02

15A TR receptacle U4

20A TR receptacle U5

15A ກ່ອງຮັບສອງຊັ້ນ U6

15A WR Duplex receptacle U7

TYPE 32 MODULES 03

25A GFCI U8

20A GFCI U9

ຊ່ອງສຽບຄູ່ 2.1A USB +15a Duplex U10

ຊ່ອງສຽບ USB 2.1 ຄູ່ +20A U11

TYPE 32 MODULES 04

Twin 2.1A USB + Single 15A U12

4 USB, 4 ພອດ U13

HDMI+FCA U14

HDMI+3 FCA U15