ປະເພດ 118 ຊັອກເກັດ

ປະເພດ 118 Sockets (36*36mm)

2 pin socket B2 3 pin socket B3 3 pin multifactorial socket B4 3 ໄລຍະ 4 ສາຍ 16A socket B5 ເຕົ້າຮັບ RJ 45 B21 ເຕົ້າຮັບຂໍ້ມູນ Cat.6 B22
 
ເຕົ້າຮັບ TEL B23 ຊ່ອງສຽບໂທລະພາບ B50 ເຕົ້າຮັບ BNC B51 φ3.5 ຫູຟັງຫູຟັງ B52 DIN(8 ເຂັມ) B53 ຊ່ອງສຽບສຽງ B55
         
ຊ່ອງສຽບວິດີໂອ B56 ເຕົ້າຮັບສະເຕຣິໂອ B58 ຊ່ອງສຽບ USB B59 ເຕົ້າຮັບປືນໃຫຍ່ (ປະເພດ PIN) B60 ເຕົ້າຮັບປືນໃຫຍ່ (ປະເພດຮູ) B61 ເຕົ້າສຽບລຳໂພງ B62
15 pins VGA(ທັງສອງດ້ານ pin type) B63 15 pins VGA(ປະເພດຮູທັງສອງດ້ານ) B64 15 pins VGA(pin type) B65 15 pins VGA(ປະເພດຮູ) B66 9 pins VGA(Pin type) B67 9 pins VGA(ປະເພດຮູ) B68
ເຕົ້າສຽບສຽງຄູ່ B69 ແຜ່ນເປົ່າ B70 S-terminal B71 ສະເຕີຣິໂອ B72